ÇALIŞMA SAHASI VE İLGİLİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Çalışma sahasında var olan iş güvenliği kuralları çalışma ortamını şekillendirmektedir.

Çalışma sahasında var olan iş güvenliği kuralları çalışma ortamını şekillendirmektedir. İyi bir çalışma sahasının yaratılmasındaki temel koşul işveren ve çalışanın ortak paydada birleşmesidir. Çalışan, yönetici ve işveren, çalışma sahasının olumlu ya da olumsuz şartlarından direk etkilenecekleri için iyi ve güvenli bir saha yaratılması herkesin ortak sorumluğu haline gelmektedir. Güvenlik kurallarının belirlenmesinden sonraki aşamada kimlerin hangi konudan sorumlu olduğunun biliniyor olması çok önemlidir.

Proje müdürleri, şantiye şefleri ve mühendisler, işverenin sahadaki temsilcisi olması sebebiyle iş güvenliğini sağlama konusunda sorumluluk altındadır. Bu sorumluluk ilgili kişilerin sahadaki gücü, yetkinliği ve bağımsızlığı ile doğru orantılıdır.

Çalışanlar ise sahanın kurallarına uymak ve sağlanmış olan koruyucu ekipmanları kullanıyor olmakla yükümlüdür. Çalışan sahada güvensiz olduğunu düşündüğü bir durumda iş bırakma hakkına sahiptir.