KANUN VE YÖNETMELİKLER – KENAR KORUMA

Çalışma sahasında işveren ve ona bağlı birimlerin sorumluluğunda, iş kazaları ve hastalıklarına karşı alınması gereken güvenlik önlemleri bulunmaktadır.

Çalışma sahasında işveren ve ona bağlı birimlerin sorumluluğunda, iş kazaları ve hastalıklarına karşı alınması gereken güvenlik önlemleri bulunmaktadır. Yasalarca, işveren 1,3 metre ve üzerinde yükseklikte çalışan ve düşme riski bulunan bütün çalışanları için kenar güvenliği sağlamakla yükümlüdür. Bu yükümlülük; düşme risklerini belirleyip, gerekli önlemleri alarak uygun ekipmanları kullanıp, personeli gerekli koruma ekipmanlarının kullanımı hakkında bilgilendirme gerekliliğini doğurur. Bu önlemlerin işveren tarafından alınmasından itibaren, çalışan da bu önlemlere ve kurallara uymakla yükümlüdür.

Avrupa standartlarına (EN-13374) göre inşaatlarda kullanılması zorunlu olan kenar koruması için gereklilikler açıkça belirtilmektedir. Türk standartları da Avrupa Birliği uyum yasaları çerçevesinde, Avrupa standartlarındaki kuralları birebir uygulamaktadır. SafetyRespect EN13374 – TSE belgesine sahip kalite onaylı firma olarak standartın tüm gerekliliklerini yerine getiren ürünler üretmektedir.